สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. อวยพรปีใหม่ 2560 ปลัดกระทรวงพลังงาน


วันที่ 10 มกราคม 2560 เวลา : 14:57 น.

สคร. อวยพรปีใหม่ 2560 ปลัดกระทรวงพลังงาน


นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
พร้อมผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และบุคลากร สคร. ร่วมอวยพรปีใหม่ 2560
แด่อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน
ณ ห้องประชุมสีเขียว ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560

chevron up