สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. อวยพรปีใหม่ 2560 เลขาธิการ ก.พ.ร.


วันที่ 10 มกราคม 2560 เวลา : 13:41 น.

 สคร. อวยพรปีใหม่ 2560 เลขาธิการ ก.พ.ร.

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
พร้อมผู้บริหาร และบุคลากร สคร. ร่วมอวยพรปีใหม่ 2560
แด่นายทศพล ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ณ ก.พ.ร. กรุงเทพ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560

chevron up