สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. อวยพรปีใหม่ 2560 แด่อธิบดีกรมสรรพากร


วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559 เวลา : 15:11 น.

สคร. อวยพรปีใหม่ 2560 แด่อธิบดีกรมสรรพากร

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
พร้อมผู้บริหาร และบุคลากร สคร.ร่วมอวยพรปีใหม่ 2560
แด่นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร
ณ กรมสรรพากร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559

chevron up