สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. อวยพรปีใหม่ 2560 แด่รองปลัดกระทรวงการคลัง


วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559 เวลา : 15:08 น.

สคร. อวยพรปีใหม่ 2560 แด่รองปลัดกระทรวงการคลัง


นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
พร้อมผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และบุคลากร สคร.ร่วมอวยพรปีใหม่ 2560
แด่นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง
ณ ห้องรองปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559

chevron up