สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ประกาศ สคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ


วันที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา : 14:17 น.

chevron up