สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. แถลงผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ


วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา : 14:50 น.

สคร. แถลงผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแถลงผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 
ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 (อ่านรายละเอียดจากไฟล์ข่าวที่แนบ)

chevron up