สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. ร่วมพิธีปิดงานตลาดนัดกระทรวงการคลัง : ทำดีเพื่อพ่อ


วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา : 20:52 น.

สคร. ร่วมพิธีปิดงานตลาดนัดกระทรวงการคลัง : ทำดีเพื่อพ่อ


สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ร่วมพิธีปิดงานตลาดนัดกระทรวงการคลัง : ทำดีเพื่อพ่อ
โดยมีนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกล่าวปิดงาน
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งการจัดงานดังกล่าวจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2559
ณ บริเวณสนามหญ้าเสาธง กระทรวงการคลัง กรุงเทพฯ

chevron up