สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. จัดประชุม “Value for Money and Risk Mitigation......


วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา : 10:48 น.

นางศิริพร เหลืองนวล รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
กล่าวเปิดการประชุม “Value for Money and Risk Mitigation in Public Private Partnerships (PPPs)”
โดยมี Mr. Ian Hawkesworth, Head, PPP and Capital Budgeting, OECD และ
Mr. Richard Foster, Former Head, Infrastructure Victoria, Australia เป็นผู้บรรยาย
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ SME BANK TOWER กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558

chevron up