สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

งานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2559


วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา : 08:21 น.

งานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐได้เข้าร่วม
จัดแสดงนิทรรศการในงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2559 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ อิมแพค เมืองทองธานี
โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และได้มอบรางวัลทุนหมุนเวียน 17 รางวัล
ให้ทุนหมุนเวียน เพื่อสนับสนุนทุนหมุนเวียนเร่งพัฒนาการบริหารและการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
การประเมินผลที่กำหนด โดยมีเป้าหมายให้ทุนหมุนเวียนทุกแห่งมีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ ในระดับสากล รวมทั้ง
เป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ

chevron up