สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 142 ปี กรมศุลกากร


วันจันทร์ที่ 04 กรกฎาคม 2559 เวลา : 07:58 น.

สคร. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 142 ปี กรมศุลกากร

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผ.อ. กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 1
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ สคร.
พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรของ สคร. ร่วมแสดงความยินดี 
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 142 ปี
ณ กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559

chevron up