สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. จัดประชุมติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่


วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา : 06:43 น.

สคร. จัดประชุมติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
เป็นประธานการประชุมติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ จำนวน 14 แห่ง
โดยมีคณะผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 11 อาคาร SME Bank เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559

chevron up