สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบ 84 ปี


วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา : 04:25 น.

สคร. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบ 84 ปี
 
นางศิริพร เหลืองนวล รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาการคลัง
นางปานทิพย์ ศรีพิมล รองผู้อำนวยการ สคร. รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบ 84 ปี
โดยมี
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิตให้การต้อนรับ
ในโอกาศนี้ สคร. ร่วมบริจาคเงินเพื่อมอบแก่
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนอัมพวันศึกษา กรุงเทพฯ
ณ อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
 
alt
chevron up