สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ที่ปรึกษา สศค. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง


วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา : 10:46 น.

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง
เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558
 
chevron up