สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. ร่วมแสดงความยินดีกับนายธีรัชย์ อัตนวานิชเนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการคลัง


วันพุธที่ 06 ตุลาคม 2564 เวลา : 15:05 น.

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) นำคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมแสดงความยินดีและมอบดอกไม้แด่ นายธีรัชย์ อัตนวานิช เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร ณ ชั้น 3 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564

chevron up