สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ประมวลภาพการจัดงานมอบรางวัลฯ
การมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2557

การมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2557    เกณฑ์การพิจารณารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นในปี 2557 แบบรายงานประกอบการพิจารณามอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2557 แบบสอบถามรางวัลนวัตกรรมดีเด่น   ...

อ่านต่อ

chevron up