เลือกภาษา
Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to 200.3.14.10:43 (A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond. ) in C:\AppServ\www\sepo\administrator\components\com_joomlastats\count.classes.php on line 1038
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้


PDF พิมพ์ อีเมล

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ที่อยู่ 76 ถ.ราชดําเนินนอก เขตป้อมปราบ กรุงเทพ 10100
เบอร์โทรศัพท์ 0-2282-3243, 0-2282-3244  
เบอร์โทรสาร 0-2282-4197
เว็บไซต์ http://www.fio.co.th

งบการเงิน

ปี
ชื่อ
 

State Enterprise Review (SER)

บทวิเคราะห์รายไตรมาส

ปี
ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. ต.ค.-ธ.ค.

 

 

 

 

 
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 01 กันยายน 2011 เวลา 23:05 น.

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
Tel : สคร. 02-298-5880-9  ต่อ 2179 - 2180  Fax : 02-279-8547
Tel : Helpdesk 02-298-5880-9 ต่อ 2181 , 02-298-6340-43

gfmis-soe.sepo.go.th