เลือกภาษาบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)


PDF พิมพ์ อีเมล

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 63/1 ถ.พระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320
เบอร์โทรศัพท์ 0-2201-6000  
เบอร์โทรสาร 0-2201-6145
เว็บไซต์ http://www.mcot.net

งบการเงิน

ปี
ชื่อ
 

State Enterprise Review (SER)

บทวิเคราะห์รายไตรมาส

ปี
ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. ต.ค.-ธ.ค.

 

 

 

 

 

 
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 01 กันยายน 2011 เวลา 23:05 น.

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
Tel : สคร. 02-298-5880-9  ต่อ 2179 - 2180  Fax : 02-279-8547
Tel : Helpdesk 02-298-5880-9 ต่อ 2181 , 02-298-6340-43

gfmis-soe.sepo.go.th