ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและรับเรื่องราวร้องทุกข์

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ


Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to 193.0.6.135:43 (A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond. ) in C:\AppServ\www\sepo\administrator\components\com_joomlastats\count.classes.php on line 1038

Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to 196.216.2.20:43 (A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond. ) in C:\AppServ\www\sepo\administrator\components\com_joomlastats\count.classes.php on line 1038
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-298-5880-9

www.sepo.go.th
webmaster@sepo.go.th